O divadle

Loutkářství na Humpolecku má již téměř 110 letou tradici. První veřejné vystoupení se datuje rokem 1906, kdy učitel Kunc začal hrát na rodinném divadélku s figurkami místního řezbáře Tomandla a později na novém větším jevišti v sále hostince „ Na Kocourku “. Po několika letech odmlčení nalezlo divadlo svůj stánek v tělocvičně nové chlapecké školy - nyní ZŠ Hálkova - ,kde již bylo sehráno do konce roku 1928 celkem 74 představení. Nové loutky v tomto období zhotovil humpolecký řezbář Prügelhof a některé jsou dodnes zachovány pro potřeby výstav. 
   Stávající LOUTKOVÉ DIVADLO, které od 1.1.2000 pracuje pod Městským kulturním a informačním střediskem v Humpolci, vzniklo v roce 1931 při tělocvičné jednotě SOKOL v malém sále sokolovny Humpolec, kde působí dodnes. První představení - pohádka „O ZAKLETÉ LABUTI“ se hrálo 20.prosince 1931 a je i nyní v repertoáru souboru. Ještě dalších 7 představení bylo sehráno ve velké šatně sokolovny (dnes prostor stolního tenisu) . V průběhu roku 1932 je postavena moderní konstrukce scény pro loutky 50cm již na současném místě v malém sále Sokolovny. Inspirací byla část zájezdové konstrukce prof. J. Skupy, kdy pořízená žlutá volánková opona je dodnes funkční spolu s dalšími částmi jeviště a vodících lávek. Do prosince 1940 bylo nastudováno 40 loutkových her a odehráno 61 představení. Další činnost divadla přerušila okupace. 
   Díky členům souboru, kteří tajně odvezli a ukryli po domácnostech podstatnou část loutek a vybavení mohla hned po osvobození v létě a na podzim 1945 proběhnout obnova zničené scény do provozuschopného stavu a první poválečné představení - pohádka „ NA STŘÍBRNÉ PAVUČINĚ“ bylo sehráno 8.prosince 1945. V roce 1948 probíhá rekonstrukce s modernizace scény - rozdělení vodicích lávek do 3 prostorů, vybudování recitačního prostoru před proscéniem, pořízení nového kruhového horizontu a úprava portálu divadla. V tomto provedení je zachován zákulisní prostor do současné doby a s obdivuhodnou nadčasovostí i nyní umožňuje provádět technicky náročná představení. Jsou nastudovaná nová představení , pořízeny nové loutky a dekorace. V roce 1955 soubor postupuje se hrou „OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“ na národní přehlídku v Českých Budějovicích. V roce 1961 je pořádán 1. Loutkářský festival v Humpolci, kde získává soubor 1.místo za pohádkou „ŠUKI a MUKI aneb ČAROVNÉ BAČKŮRKY“ s postupem do krajského kola v Týně nad Vltavou, kde získává 3.místo. O rok později v rámci 2.loutkářského festivalu v Humpolci opakuje soubor úspěch s pohádkou „ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA“ a na krajské přehlídce v Týně nad Vltavou získává 2.místo a cenu za nejlepší režii a nejlepší mluvené slovo. V roce 1998 je vybráno představení „ZVĚDAVÉ SLŮNĚ“ na divadelní přehlídku Pohádková Třeboň a postupuje na celostátní přehlídku loutkových divadel 47. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM. 
   V průběhu let dostává divadlo v r.1964 nové hlediště, v r.1998 je upraven topný systém s vlastní regulací a v r. 1999 - 2000 postupně provedena úprava interiéru hlediště plyšovými závěsy a portálovými světly. V r. 2009 dochází k výměně podlahové krytiny hlediště. Pro zlepšení vzhledu se do hlediště vrací v novém provedení lustrové osvětlení, které bylo v r.1980 při celkové rekonstrukci Sokolovny nešetrně vyměněno za nevyhovující zářivky. V r.2010 je zbudovaná odhlučněná stěna a jsou upraveny i vstupní dveře sálku a zákulisí. 
   Naše divadlo je jedním z mála souborů v ČR rozdávající již 80 let radost, zábavu a poučení našim nejmenším. K tomuto výročí byla uspořádána v pořadí již sedmá VÝSTAVA LOUTEK a to v měsíci srpen - září 2011 v muzeu Dr.A.Hrdličky na Horním Náměstí v Humpolci. V minulosti byly uspořádány výstavy k výročí 45, 50, 55, 65, 70, 75 a 80 letům činnosti Loutkového divadla. Každou z těchto výstav navštívilo více jak 3.000 návštěvníků .
   V současné době v souboru pracuje 48 členů, kteří propůjčují svým dřevěným hrdinům hlas, uvádějí je v pohyb a nebo se starají o technickou stránku představení. Všechny dekorace k inscenacím a některé loutky si vyrábí soubor ve vlastní dílně. Zájem a spokojenost návštěvníků, jejich smích a potlesk určený jejich pohádkovým oblíbeným hrdinům je jedinou odměnou pro divadelní kolektiv za vynaložené úsilí. 
   Za celou dobu aktivní činnosti bylo sehráno více než 870 představení, které shlédlo více než 120.000 návštěvníků. Těší nás zájem o naše představení, neboť průměrná současná návštěvnost je přibližně 120 návštěvníků na jedno představení.
   Soubor v současnosti sehraje 16 pohádek ročně na stálé scéně, dále uskutečnil několik zájezdů do okolních obcí a sehrál pohádky v Písku, Jihlavě a Kamenici nad Lipou, Havlíčkově Brodě, Ledči nad Sázavou, Jiřicích, Dolním Městě a Herálci.
   V roce 2014 byla obnovena tradice přehlídek loutkových divadel festivalem " Humpolecká marioneta ". Festival navazuje na okresní festivaly v letech 1961 až 1965.
Současný festival je nesoutěžní a jeho účelem je přiblížit divákům soubory hrající typem loutky volná marioneta a rovněž zprostředkovat zúčastněným souborům výměnu zkušeností.  
   Naše snaha do budoucna je v našem LOUTKOVÉM DIVADLE přivítat co nejvíce smějících se dětí, pro které chceme připravovat nové kouzelné pohádky.	


podklady:        Archivní materiály pro Humpolecký zpravodaj Zálesí 11/2000 - 7/200 - autor Vladimír Hůla starší

zpracoval:        Vladimír Hůla      únor 2007

aktualizováno:                    únor 2016Celkem: Online: Přihlásit

Zřizovatel: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci
Copyright © 2011 Loutkové divadlo Humpolec
webmaster Vladimír Hůla ml.